خنک کننده گرین مدل Glacer Evo-240 همراه با براکت 1700