خنک کننده گرین مدل Notus 400-PWM همراه با براکت 1700