خنک کننده گرین مدل Glacer Evo-360 همراه با براکت 1700